Професорсько-викладацький склад

Сорочинський Олександр Миколайович

Фахівець у сфері автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв, мікропроцесорних систем управління та контролю.

Закінчив Українську академію друкарства за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування  на тему «Цифрові системи керування намотувальними механізмами рулонних ротаційних машин» у  Державній виробничо-науковій корпорації «Київський інститут автоматики»  Мінпромполітики України.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:
 
Напрями наукових досліджень:
  • синтез і моделювання технологічних процесів у стрічко- живильних,  стрічкопровідних та стрічкоприймальних системах рулонних ротаційних машин;
  • оптимізація методів діагностики та покращення якісних показників роботи двигунів внутрішнього згоряння.

 

Основні наукові праці:
  • Б.В. Дурняк. Керування намотувальними механізмами рулонних ротаційних машин [друк.] // Б.В. Дурняк, О.М. Сорочинський, А.А. Забрамний. Монографія. – Львів, Українська академія друкарства, 2016. – 176 с.
  • Р.М. Модла. Чіп тюнінг електронних систем керування двигуном внутрішнього згоряння автомобіля [друк.]// Р.М. Модла, В.М. Бритковський, О.М. Сорочинський. Навчальний посібник. – Львів, НУ «Львівська політехніка», 2019. – 158 с.

Last modified onП'ятниця, 10 квітня 2020 16:04

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!